ร้านกล้องสำรวจระยอง
โทร 033-013-494
  • th

สินค้าและบริการ


สินค้าและบริการ

กล้องระดับ รุ่น PRECISION AL-32 Pro

กำลังขยายภาพ 32 เท่า มองเห็นภาพใกล้สุด 0.3 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น PRECISION AL-32

กล้องระดับอัตโนมัติ AUTO LEVEL PRECISION AL-32 กำลังขยายภาพ 32 เท่า

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B40

กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40 มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.32 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B30

กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30 มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.32 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B20

กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B20

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น TOPCON AT-B4A

กำลังขยาย 24 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.4 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น TOPCON AT-B3A

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-B3A กำลังขยายภาพ 28 เท่า มองเห็นภาพใกล้สุด 0.3 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น TOPCON AT-B2

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-B2 กำลังขยาย 32 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น Nikon AC-2S

กำลังขยายของเลนส์ 24 เท่า ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.75 ม.

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น PENTAX AP-228

กำลังขยาย 28 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.4 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น PENTAX AP-230

ความละเอียดในการทำระดับระยะ 1 กม. +/- 2 มม. โครงสร้างกันน้ำ, กันฝุ่น มาตรฐาน IPX67

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น BOSCH GOL 32 D

กำลังขยาย 32 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร โครงสร้างกันน้ำ, กันฝุ่น

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น Precision DE-2

กำลังขยายภาพ 30 เท่า เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น PRECISION DE-2L

มีเลเซอร์ช่วยเล็งเป้า และหัวหมุด กำลังขยายภาพ 30 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น PENTAX ETH-502

กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง กำลังขยาย 30 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-209

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ TOPCON DT-209 กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง กำลังขยาย 26 เท่า

สอบถาม
โพล มีสเกล ลูกน้ำฟองกลม (Pole) 2.15 เมตร

โพล มีสเกล ลูกน้ำฟองกลม (Pole) 2.15 เมตร

สอบถาม
โพล มีสเกล ลูกน้ำฟองกลม (Pole) 5 เมตร

โพล มีสเกล ลูกน้ำฟองกลม (Pole) 5 เมตร

สอบถาม
ขาตั้งค้ำโพล

ขาตั้งค้ำโพล Normal Price : 3,500.- Price : 2,500.-

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น Nikon NE-20SC II มือสอง

ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0 จอแสดงผล 2 หน้าจอ

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON TL-20 (แมคคานิค) มือสอง

มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-10P มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม. ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-120 มือสอง

กำลังขยายของเลนส์ 30 เท่า ระยะมองเห็นภาพใกล้สุด 1.3 เมตร แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-20S มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-130 มือสอง

มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-10 มือสอง

กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-10 มือสอง

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-20 มือสอง

มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT 6S มือสอง

กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT 6S มือสอง

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA SOKKISHA TM-10ES มือสอง

ความกว้างปากเลนส์กล้อง 40 มม. ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีขนาดความกว้าง 2.3 ม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น PENTAX TH-E20 มือสอง

ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) 10" ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 20"

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น NIKON NE10RC มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น NIKON NE10LC มือสอง

กล้องวัดมุม รุ่น NIKON NE10LC มือสอง

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น Nikon NE-20SC มือสอง

หน้าจอแสดงผลเป็น LCD จำนวน 1 หน้าจอ กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 2.2 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น Nikon NE-20LC มือสอง

กำลังขยาย 26 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT-5S มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT-5AS มือสอง

หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 1 หน้าจอ กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA SOKKISHA TM-6 มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า เลนส์กล้อง ความกว้าง 40 มม. ขนาดความกว้างของภาพ 2.3 เมตร ในระยะ 100 เมตร

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น PRECISION GT 205 Refectorless

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น Gowin TKS-202N

ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น DADI DTM-152M

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 48 มม.

สอบถาม