ร้านกล้องสำรวจระยอง
โทร 033-013-494
  • th

ชุดเป้าปริซึม


ชุดเป้าปริซึม

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง TOPCON (Offset -30mm, 0mm)

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง TOPCON (Offset -30mm, 0mm.)

สอบถาม
ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง PENTAX (Offset 0, -30)

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง PENTAX (Offset 0, -30)

สอบถาม
ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง SOKKIA (Offset 0, -30)

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง SOKKIA (Offset 0, -30)

สอบถาม
ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง NIKON (Offset 0, -30)

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง NIKON (Offset 0, -30)

สอบถาม
ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง TOPCON (Offset 0mm.)

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง TOPCON (Offset 0mm.)

สอบถาม
เป้าปริซึมโพล พร้อมโพล SOKKIA (Offset 0, -30)

เป้าปริซึมโพล พร้อมโพล SOKKIA (Offset 0, -30)

สอบถาม
เป้าปริซึมโพล พร้อมโพล TOPCON (Offset 0mm, -30mm)

เป้าปริซึมโพล พร้อมโพล TOPCON (Offset 0mm, -30mm)

สอบถาม
เป้าปริซึมพร้อมโพล NIKON (Offset -30mm, 0mm)

เป้าปริซึมพร้อมโพล NIKON (Offset -30mm, 0mm)

สอบถาม
เป้าปริซึม 3 ดวง SOKKIA (Offset 0mm)

เป้าปริซึม 3 ดวง SOKKIA (Offset 0mm)

สอบถาม
เป้าปริซึม 3 ดวง (Offset 0mm)

เป้าปริซึม 3 ดวง (Offset 0mm)

สอบถาม
มินิปริซึมโพล รุ่น TPS110

สำหรับ TOPCON GOWIN SOKKIA (Offset -30mm, 0mm)

สอบถาม
มินิปริซึมโพล รุ่น TPS115

มินิปริซึมโพล รุ่น TPS115 สำหรับ TOPCON GOWIN (Offset 0mm.)

สอบถาม
มินิปริซึมโพล รุ่น GMP111

มินิปริซึมโพล รุ่น GMP111 สำหรับ TOPCON GOWIN (Offset 0mm.)

สอบถาม
มินิปริซึมโพล รุ่น GMP112

มินิปริซึมโพล รุ่น GMP112 สำหรับ Leica (Offset -17.5mm.)

สอบถาม
มินิปริซึมโพล รุ่น SET101

มินิปริซึมโพล รุ่น SET101 สำหรับ SOKKIA TOPCON GOWIN (Offset -30, 0)

สอบถาม
ชุดมินิปริซึม

ชุดมินิปริซึม

สอบถาม
มินิชีท รุ่น DS110 Reflective Sheet DS110

มินิชีท รุ่น DS110 ราคาประหยัด Reflective Sheet DS110

สอบถาม
มินิปริซึม รุ่น GMP104 Mini monitoring prism

ชุดปริซึม แบบ L-Bar (Mini monitoring prism) เหมาะสำหรับงานตรวจสอบต่าง ๆ เช่น งานโรงงาน อาคารสูง เป็นต้น

สอบถาม
ดวงมินิปริซึม

เส้นผ่านศูนย์กลางปริซึม : 25.4mm ใช้ทดแทนอะไหล่ สำหรับมินิปริซึม

สอบถาม
ซีลสะท้อน Reflective Sheet 6x6 cm

ซีลสะท้อน Reflective Sheet 6x6 cm เส้นผ่านศูนย์แผ่น 6x6 เซนติเมตร

สอบถาม
ซีลสะท้อน Reflective Sheet 5x5 cm

ซีลสะท้อน Reflective Sheet 5x5 cm เส้นผ่านศูนย์แผ่น 5x5 เซนติเมตร

สอบถาม
ซีลสะท้อน Reflective Sheet 4x4 cm

ซีลสะท้อน Reflective Sheet 4x4 cm เส้นผ่านศูนย์แผ่น 4x4 เซนติเมตร

สอบถาม
ซีลสะท้อน Reflective Sheet 3x3 cm

ซีลสะท้อน Reflective Sheet 3x3 cm เส้นผ่านศูนย์แผ่น 3x3 เซนติเมตร

สอบถาม
ซีลสะท้อน Reflective Sheet 2x2 cm

ซีลสะท้อน Reflective Sheet 2x2 cm เส้นผ่านศูนย์แผ่น 2x2 เซนติเมตร

สอบถาม