ร้านกล้องสำรวจระยอง
โทร 033-013-494
  • th

กล้อง TOTAL STATION


กล้อง TOTAL STATION

กล้อง TOTAL STATION รุ่น PRECISION GT 205 Refectorless

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น Gowin TKS-202N

ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น DADI DTM-152M

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 48 มม.

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น DADI - 622 R4

กล้อง TOTAL STATION รุ่น DADI 622-R4

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น TOPCON GM-50

กล้อง TOTAL STATION รุ่น TOPCON GM-50

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น TOPCON GM-52

กล้อง TOTAL STATION รุ่น TOPCON GM-52

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น TOPCON GTS-1002N

กล้อง TOTAL STATION รุ่น TOPCON GTS-1002N

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น SOKKIA IM-52

กล้อง TOTAL STATION รุ่น SOKKIA IM-52

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น SOUTH NTS-362R6

กล้อง TOTAL STATION รุ่น SOUTH NTS-362R6

สอบถาม
กล้อง TOTAL STATION รุ่น KOLIDA KTS-442R8

กล้อง TOTAL STATION รุ่น KOLIDA KTS-442R8

สอบถาม