ร้านกล้องสำรวจระยอง
โทร 033-013-494
  • th

กล้องวัดมุม (มือสอง)


กล้องวัดมุม (มือสอง)

กล้องวัดมุม รุ่น Nikon NE-20SC II มือสอง

ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0 จอแสดงผล 2 หน้าจอ

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON TL-20 (แมคคานิค) มือสอง

มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-10P มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม. ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-120 มือสอง

กำลังขยายของเลนส์ 30 เท่า ระยะมองเห็นภาพใกล้สุด 1.3 เมตร แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-20S มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-130 มือสอง

มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-10 มือสอง

กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-10 มือสอง

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น TOPCON DT-20 มือสอง

มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT 6S มือสอง

กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT 6S มือสอง

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA SOKKISHA TM-10ES มือสอง

ความกว้างปากเลนส์กล้อง 40 มม. ภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. มีขนาดความกว้าง 2.3 ม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น PENTAX TH-E20 มือสอง

ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) 10" ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 20"

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น NIKON NE10RC มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น NIKON NE10LC มือสอง

กล้องวัดมุม รุ่น NIKON NE10LC มือสอง

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น Nikon NE-20SC มือสอง

หน้าจอแสดงผลเป็น LCD จำนวน 1 หน้าจอ กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 2.2 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น Nikon NE-20LC มือสอง

กำลังขยาย 26 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT-5S มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA DT-5AS มือสอง

หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 1 หน้าจอ กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม รุ่น SOKKIA SOKKISHA TM-6 มือสอง

กำลังขยาย 30 เท่า เลนส์กล้อง ความกว้าง 40 มม. ขนาดความกว้างของภาพ 2.3 เมตร ในระยะ 100 เมตร

สอบถาม