ร้านกล้องสำรวจระยอง
โทร 033-013-494
  • th

กล้องระดับ


กล้องระดับ

กล้องระดับ รุ่น PRECISION AL-32 Pro

กำลังขยายภาพ 32 เท่า มองเห็นภาพใกล้สุด 0.3 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น PRECISION AL-32

กล้องระดับอัตโนมัติ AUTO LEVEL PRECISION AL-32 กำลังขยายภาพ 32 เท่า

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B40

กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40 มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.32 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B30

กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30 มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.32 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B20

กล้องระดับ รุ่น SOKKIA B20

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น TOPCON AT-B4A

กำลังขยาย 24 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.4 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น TOPCON AT-B3A

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-B3A กำลังขยายภาพ 28 เท่า มองเห็นภาพใกล้สุด 0.3 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น TOPCON AT-B2

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-B2 กำลังขยาย 32 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น Nikon AC-2S

กำลังขยายของเลนส์ 24 เท่า ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.75 ม.

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น PENTAX AP-228

กำลังขยาย 28 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.4 เมตร

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น PENTAX AP-230

ความละเอียดในการทำระดับระยะ 1 กม. +/- 2 มม. โครงสร้างกันน้ำ, กันฝุ่น มาตรฐาน IPX67

สอบถาม
กล้องระดับ รุ่น BOSCH GOL 32 D

กำลังขยาย 32 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร โครงสร้างกันน้ำ, กันฝุ่น

สอบถาม